Rabu, 30 November 2011

`DI’, `DALAM’ DAN `DI DALAM’, BAGAIMANAKAH CARA PENGGUNAANNYA YANG BETUL [Dewan Bahasa dan Pustaka]

Kata sendi `di’ digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama
yang menunjukkan tempat
.

Kata sendi ‘dalam’ pula digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang
membawa pengertian `lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak’

(seperti perkara, peristiwa hal, urusan, bahasa, bidang, masyarakat dan
sebagainya).

Rujuk pautan http://appw05.dbp.gov.my/dokumen/ke%20arah%20bahasa%20melayu%20berkesan.pdf

0 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...