Rabu, 30 November 2011

Apa itu Anjakan Paradigma

Anjakan – Hasil menganjak, peralihan.

Paradigma – Merujuk kepada makna lingkungan atau batasan pemikiran (seseorang atau sesuatu organisasi) pada sesuatu masa yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran yang ada.

Anjakan Paradigma – Peralihan paradigma (pemikiran/pengetahuan/kemahiran) daripada satu lingkungan atau batasan kepada sesuatu yang baru (biasanya kepada yang lebih baik).
• Setiap orang seharusnya melakukan anjakan paradigma untuk meningkatkan kualiti diri.

(Sumber: Dewan Bahasa dan Pustaka)

0 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...